__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра получи за втори път Етикет за иновации и добро управление на местно ниво

01_Mezdra_Evropeiski etiket_Inovatsii_Dobro upravlenie_2020_2022
 
Oбщина Мездра беше удостоена със сертификат за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление 2020-2022 г. Това стана на официална  церемония, организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), която се състоя в Резиденция „Бояна“ в Деня на българската община – 12 октомври. На нея бяха връчени и Годишните награди на НСОРБ.
 
02_Mezdra_Evropeiski etiket_Inovatsii_Dobro upravlenie_2020_2022
 
Кметът на Мездра Иван Аспарухов получи високото отличие от министъра на регионалното развитие и благоустройството и председател на Национална платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво Петя Аврамова и от председателя на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Искрен Веселинов.
 
04_Mezdra_Evropeiski etiket_Inovatsii_Dobro upravlenie_2020_2022
 
Удостояването с престижната награда на Съвета на Европа е признание за постигнато високо качество на управление от страна на Община Мездра, съгласно утвърдения европейски стандарт, основан на принципите за иновативно и добро управление на местно ниво.
 
Европейският етикет е със срок на валидност две години. Общините, на които е присъден, имат право са използват за свои представителни цели названието „Присъден Европейски етикет за иновации и добро управление на Съвета на Европа за периода 2020-2022 г.“
 
05_Mezdra_Evropeiski etiket_Inovatsii_Dobro upravlenie_2020_2022
 
Съществен момент в настоящата, пета процедура е, че общините, на които е присъден този етикет, ще могат да кандидатстват по схема за подкрепа на малки проекти, с цел насърчаване развитието и иновациите при прилагане на принципите на добро демократично управление.
 
„Тази награда е признание, че Община Мездра успешно прилага европейските принципи за добро демократично управление, за постигнато високо качество на публичните услуги, които предоставя на гражданите и за добрите практики при изпълнение на нашите политики, коментира по този повод Аспарухов. Това е и първата стъпка от ангажимента, който поехме преди една година – да върнем Община Мездра сред водещите общини в България.“
 
Освен Община Мездра, с Европейски етикет за иновации и добро управление 2020-2022 г. бяха удостоени още 22 общини: Берковица, Бургас, Враца, Вълчи дол, Габрово, Димитровград, Добрич, Долна баня, Ихтиман, Каспичан, Кнежа, Кърджали, Левски, Ловеч, Павликени, Поморие, Свищов, Сърница, Тетевен, Троян, Търговище и Челопеч.
 
Община Мездра получава това престижно отличие за втори път – първият беше през 2013 г., по време на предишния управленски мандат на Иван Аспарухов.  
 
10_Mezdra_Evropeiski etiket_Inovatsii_Dobro upravlenie_2020_2022