____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Заповед № 808/10.12.2020 г. за спечелил търг за за отдаване под наем на Терен - 1 за поставяне на преместваем обект по схема № 99 с площ от 13,50 кв.м., ситуиран в югоизточната част на кв.65 до сградата на училище “Христо Ботев” по ПУП – ЗРП на гр.Мездра

ZAPOVED SPECELIL TARG 11

https://www.livechatalternative.com/