____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Започва прием на заявления за включване в услугата „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID – 19“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция BG05FMOP001-5.001
 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID – 19“
 
 
О Б Я В А
 
       Във връзка с включването на Община Мездра в операцията „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ започва прием на заявления за включване в услугата за периода 01.01.2021 г. – 27.04.2021 г.  
 
  
       Допустимите целеви групи по процедурата за кандидатстване са:
      * Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
      * Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
       * Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
 
         Кандидатите следва да подадат следните документи:

    1. Заявление-декларация (Приложение 2 към Методиката);
    2. Декларация  за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (Приложение 20 към Методиката) – попълва се от кандидат – потребителите и от всички пълнолетни членове в техните семейства.
 
   Заявленията – декларации ще се приемат в Общински център за услуги и информация на гражданите – Мездра, от 8.00 до 17.00 часа, за период от 07.01.21г. до 15.01.21г. /вкл./.  Лицата ще бъдат одобрени от ДСП – гр. Мездра като  потребители по проекта.
 
    За улеснение на всички кандидат – потребители, документи ще се приемат и от кметствата в съответните населени места на Община Мездра.
 
     Документи за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Мездра на адрес: www.mezdra.bg, Секция Обяви.
 
     За допълнителна информация тел. 091093255 – Отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване“ в Община Мездра.
 
 
https://www.livechatalternative.com/