Tърг с явно наддаване за ползване на дървесина – топола

ОБЩИНА МЕЗДРА

ОБЯВЯВА

Провеждане на търг с явно наддаване за ползване на дървесина – топола от имот №000014 в местността „Тополите“ в землището на с. Крета.
Търгът ще се проведе на 17.11.2006 година от 10.00 часа в стая 202 на Община Мездра. Втора дата 24.11.2006 година в същия час и място.
Тръжната документация – 30 лева. Получава се в Община Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27, етаж втори, стая №216 всеки работен ден от 8.00 – 12.00 часа и от 14.00 – 17.00 часа в срок до деня, предхождащ търга.
За допълнителна информация тел.: 0910/9101/вътр. 164.

Кмет: /Иван Аспарухов/