____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Регламент на Десети национален литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа“

01_Dyado Yotso_Ochindol_Obshtina Mezdra[3309]

Община Мездра, Туристически комплекс „Дядо Йоцо гледа” и Съюзът на българските писатели обявяват Десети национален литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа” на тема: „Миналото, настоящето и бъдещето на нашата Родина”. 

 

Регламент на конкурса: 


• Конкурсът е анонимен. 

 

• Право на участие в него има всеки пълнолетен български гражданин, чийто текст отговаря на условието за анонимност – неподписан ръкопис на разказ в 3 (три) екземпляра. 

 

• Текстът, заедно с приложено запечатано малко пликче, което съдържа данните за автора, се изпращат в голям пощенски плик, върху който също не са отбелязани имената на автора. 

 

• Всеки автор може да участва с един разказ (формат – до 5 страници А4, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14). 

 

• Текстове, несъобразени с темата или с жанровите и техническите изисквания на конкурса, отпадат от класирането. 

 

• Автори, които са класирани в предишни издания на конкурса, няма да бъдат награждавани. 

 

• Разказите се изпращат до 31 май 2021 г. на адрес: Мездра 3100, област Враца, Община Мездра, ул. „Христо Ботев” №27, стая 304, за литературния конкурс „Дядо Йоцо гледа”. 

 

• Отчитането на конкурса ще стане на 26 юни 2021 г. 

 

• Ще бъдат връчени следните награди: І награда – 800 лв., ІІ награда – 600 лв., III награда – 400 лв., поощрение – 200 лв. 

https://www.livechatalternative.com/