ЕДНОКРАТНАТА ПАРИЧНА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ

Община Мездра
съобщава, че съгласно
Решение №60/23.02.2012 г. на Общински съвет – Мездра
започва изплащането на
ЕДНОКРАТНАТА ПАРИЧНА ПОМОЩ
ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ
на правоимащите лица, подали молби
през периода 1 януари – 30 юни 2012 г.

Помощите се получават
всеки делничен ден от 9.00 до 17.00 часа
в касата на Община Мездра,
етаж II, стая №212 на Общинската администрация
срещу представяне на лична карта.