____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

СЪОБЩЕНИЕ относно Предаването на бюлетините, изборните книжа и материали, подписването на протоколите за предаване и приемане на избирателните списъци за изборите на 4 април 2021г.

Parlamentarni izbori 2021_Baner - Copy

СЪОБЩЕНИЕ

Предаването на бюлетините, изборните книжа и материали,  подписването на протоколите за предаване и приемане на избирателните списъци за изборите на  4 април 2021г.,  ще се извърши на 3 април 2021г. в сградата на Общинска администрация Мездра,  от длъжностно лице от Общинска администрация Мездра, определено със Заповед № 220/31.03.2021г. на кмета на община Мездра, член на Районна избирателна комисия Враца,  упълномощен с Решение № 191-НС/01.04.2021г. на РИК – Враца и трима членове от секционните избирателни комисии /СИК/, предложени от различни партии или коалиции, като поне един от тях има качеството на „председател“. При неявяване на председател от СИК, бюлетините, останалите изборни книжа и материали се получават и протоколите се подписват от зам.-председател на комисията.

График за раздаване на бюлетини, изборни книжа и материали на СИК в Община Мездра, както следва: 

12:00 ч. – за секции с №№ 38, 32, 23, 24, 34, 26, 25, 22 и 35

12:30 ч. – за секции с №№ 21, 30 и 36

13:00 ч. – за секции с №№ 16, 42 и 39

13:30 ч. – за секции с №№ 20, 19, 28, 41 и 18

14:00 ч. – за секции с №№ 15, 27 и 17

14:30 ч. – за секции с №№ 31, 40, 29, 33 и 37

15:00 ч. – за секции с №№ 1, 2, 3 и 5

15:30 ч. – за секции с №№ 4, 6 и 7  

16:00 ч. – за секции с №№ 8, 11 и 12 

16:30 ч. – за секции с №№ 9, 10, 13 и 14 

График за транспортирането на бюлетините и останалите изборни книжа и материали след получаването им от СИК в населените места на Община Мездра до съответната избирателна секция, както следва: 

За СИК по населени места 

час на тръгване 12:30 ч. 

 • За направление: РЕБЪРКОВО – ЛЮТИ БРОД – ЗВЕРИНО – ОСЕЛНА – ИГНАТИЦА – ЗЛИ ДОЛ – ЕЛИСЕЙНА – ОЧИН ДОЛ 

Автобус с рег.№  ВР 32-93ВР – марка „Акия“

час на тръгване 13:00 ч. 

 • За направление: ДЪРМАНЦИ – ЛИК – ОСЛЕН КРИВОДОЛ 

Автобус с рег.№ ВР 53-83 ВТмарка „Пежо“

час на тръгване 13:30 ч. 

 • За направление: БРУСЕН – ЦАРЕВЕЦ – СТРО СЕЛО

Автобус с рег.№ ВР 53-86 ВСмарка „Хюндай“

час на тръгване 14:00 ч. 

 • За направление: ДОЛНА КРЕМЕНА – ГОРНА КРЕМЕНА – КАЛЕН – ЦАКОНИЦА – ГОРНА БЕШОВИЦА

Автобус с рег. №  ВР 53-82 ВС – марка „Отоьол“

час на тръгване 14:30 ч. 

 • За направление: БОДЕНЕЦ – КРАПЕЦ – ВЪРБЕШНИЦА

Автобус с рег.№ СВ 22-09 РВ – марка „Мерцедес“

час на тръгване 15:00 ч. 

 • За направление: ЛЮТИ ДОЛ

с автомобил рег.№ ВР 30-70 АМ

 • За направление: ТИПЧЕНИЦА

с автомобил рег.№ ВР 29-16 СС

 • За направление: КРЕТА

с автомобил рег.№ ВР 95-17 ВМ

 • За направление: МОРАВИЦА

с автомобил рег.№ ВР 30-55 ВТ

 • За направление: РУСКА БЕЛА

с автомобил рег.№ ВР 71-33 ВВ

За СИК в гр. Мездра с начален час на тръгване от 15:30ч. 

 • с автомобил: ВР 62-24 АК

 • с автомобил: ВР 95-17 ВМ

 • с автомобил: ВР 30-55 ВТ

 • с автомобил: ВР 89-77 СС

 • с автомобил: ВР 30-70 АМ

 • с автомобил: ВР 29-16 СС

 • с автомобил: ВР 71-33 ВВ

 

 

Дежурни телефони за подаване  на информация от СИК в Община Мездра по  часове, както следва: 

 • 07.00 часа – за откриване на изборния ден;

 • 10.00 часа, 12.00 часа и 17.00 часа – брой гласували избиратели;

 • 20.00 часа – приключил ли е изборния ден и окончателен брой избиратели;


На телефони:  

За секции от № 1 до № 21 на тел. 0910/9 23-21 и GSM:0886500134


За секции от № 22 до № 42 на  тел. 0910/9 25 21 и GSM:0897012357


Дежурни телефони в РИК –  ВрацаДежурни телефони за получаване на информация от Община Мездра;


 

https://www.livechatalternative.com/