____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Провеждането на конкурс по оферти за продажба на общински имот

Провеждането на конкурс по оферти за продажба на общински имот – земя от 1 390 кв.м, представляваща парцел IV –ти в кв.94 по плана на с. Зверино, съгласно АОС № 674 от 18.12.2006г. за изграждане на детска площадка.
Конкурсът ще се проведе на 10.04.2007г. от 11.00 часа в Община Мездра. Втора дата – 17 .04.2007 година.
Срок за представяне на документите за участие: до 06.04.2007 за първата дата и до 16.04.2007 г.- за втората дата , до 15.00 часа.
Информация за конкурса и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А , или на телефон : 9 – 20-16, вътр.112.

https://www.livechatalternative.com/