____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Протокол за окончателно разпределение на имоти от общинския поземлен фонд на територията на Община Мездра по реда на чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ на мери и ливади за стопанската 2021-2022 година.

Протокол