Протокол за окончателно разпределение на имоти от общинския поземлен фонд на територията на Община Мездра по реда на чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ на мери и ливади за стопанската 2021-2022 година.

Протокол