____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Общинска служба по земеделие гр.МЕЗДРА - ГРАФИК за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2012/2013 г. в землищата на Община Мездра

О Б Я В А

Областна дирекция “Земеделие”- гр.Враца,
Общинска служба по земеделие гр.МЕЗДРА
обявява следния ГРАФИК

За провеждане на срещи със собственици и/или ползватели на земеделска земя с цел създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2012/2013 г. в землищата на Община Мездра на основание Заповед № 150/03.08.2012 г. на Директора на ОД “Земеделие” гр. Враца във връзка с член 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

 

№ по ред

Землище

дата

час

Стая

1

Царевец

20.08.2012 г.

9,30

311

2

Старо село

20.08.2012 г.

11,00

311

3

Ослен Криводол

20.08.2012 г.

13,00

311

4

Брусен

20.08.2012 г.

15,30

311

5

Мездра

21.08.2012 г.

9,30

311

6

Лик

21.08.2012 г.

11,00

311

7

Лютидол

21.08.2012 г.

13,00

311

8

Руска бела

21.08.2012 г.

14,00

311

9

Ребърково

21.08.2012 г.

15,30

311

10

Цаконица

22.08.2012 г.

9,30

311

11

Типченица

22.08.2012 г.

11,00

311

12

Кален

22.08.2012 г.

14,00

311

13

Дърманци

22.08.2012 г.

13,00

311

14

Крета

22.08.2012 г.

15,30

311

15

Боденец

23.08.2012 г.

9,30

311

16

Люти брод

23.08.2012 г.

10,00

311

17

Крапец

23.08.2012 г.

11,00

311

18

Върбешница

23.08.2012 г.

15,30

311

19

Горна Бешовица

24.08.2012 г.

9,30

311

20

Горна Кремена

24.08.2012 г.

11,00

311

21

Долна Кремена

24.08.2012 г.

13,00

311

22

Моравица

25.08.2012 г.

15,30

311

Свали пълния текст на обявата

https://www.livechatalternative.com/