____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

До 30 октомври се подават заявления за гласуване по настоящ адрес и с подвижна избирателна кутия

izbori-pic2 (1)

Във връзка с произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Община Мездра уведомява избирателите, че: 

•До 30 октомври 2021 г. (вкл.) избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес, за да упражни избирателното си право. Искането (Приложение №30-ПНС/НС от изборните книжа) се прави писмено до кмета на общината, до кмета или кметския наместник на съответното кметство или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска администрация и административно обслужване“ (ГРАО) в Министерство на регионалното развитие и благоустройството на адрес https://regna.grao.bg/

• Не по-късно от 30 октомври 2021 г. избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с Подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си за това в писмена форма чрез подаване на заявление по образец (Приложение №39-ПНС/НС от изборните книжа), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лица или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на Община Мездра: http://mezdra.bg/. 

• До 18:00 часа на 30 октомври 2021 г. (вкл.) кандидатите за президент и вицепрезидент, кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите на изборите могат да подадат заявление (Приложение №34-ПНС/НС от изборните книжа) за издаване на удостоверение за гласуване на друго място. 

• До 6 ноември 2021 г. (вкл.) избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, може да поиска отстраняването им с писмено заявление (Приложение №26-ПНС/НС) от изборните книжа) до кмета на общината, кмета или кметския наместник на съответното кметство. 

Безплатен телефон за справки в избирателните списъци: 0800 14 726.


https://www.livechatalternative.com/