Номинираха Община Мездра за наградата „Златен ключ”

Община Мездра е номинирана за годишната награда „Златен ключ за принос в областта на свободата на информация на Програма достъп до информация (ПДИ) в категорията „Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани”.
Мотивите за номинацията: Община Мездра е добър пример за малка административна структура, но с голям капацитет при организирането и управлението на дейности за повишаване на прозрачността и ефективността на работа. Това бе отчетено и в Рейтинг на активната прозрачност’2012, изготвен от ПДИ, където тя беше класирана на престижното осмо място след проучване на дейността на над 480 административни структури на изпълнителната власт на централно, регионално и местно ниво. Местната управа поддържа и обновява редовно интернет страница с разнородни и изчерпателни информационни масиви. Сред тях са публичните регистри, които Общината поддържа. Съгласно изискванията на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) на сайта има секция за Достъп до обществена информация. Предвидена е и възможност за подаване на заявления по ЗДОИ по електронен път. В администрацията работи Център за услуги и информация на гражданите, в който е обособен екип от трима служители за обезпечаване на достъпа до информация.
Останалите 7 номинации в тази категория са Областните администрации в Стара Загора и Хасково, РИОСВ – Хасково, Изпълнителната агенция по околна среда, Община Добрич, Националният институт за помирение и арбитраж и Административен съд – Ямбол.
Носители на престижната награда досега са Община Добрич (2003), Областен управител Габрово (2004), Община Кърджали (2005), Агенция за държавен вътрешен финансов контрол (2006), Комисия за защита на конкуренцията (2007), Басейнова дирекция за управление на водите – Източнобеломорски район – Пловдив (2008), Министерство на финансите (2009), Община Бургас (2010) и Сметната палата на Р България (2011).
Позитивните награди „Златен ключ” ще бъдат връчени в още три категории: за гражданин, най-активно упражнявал правата си по ЗДОИ, за журналистически материал, свързан с правото на достъп до информация, и за НПО, най-активно упражнявало правата си по ЗДОИ. Ще бъдат присъдени и две антинагради: „Катинар” – за институция, която нарушава правата на гражданите и възпрепятства свободния достъп до информация, и „Завързан ключ” за най-абсурдно и смешно решение по ЗДОИ.
Награждаването на призьорите е на 28 септември – Международния ден на правото да знам в Пресклуба на БТА в столицата.
Мирослав Гетов – Община Мездра