____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

НОЕМВРИ – МЕСЕЦА НА БОРБА С ДИАБЕТА

РАЙОНЕН  ИНФОРМАЦИОННО КОНСУЛТАТИВЕН  ЦЕНТЪР (РИКЦ)
ЗА ОБЛАСТ  ВРАЦА
ДРУЖЕСТВО „ДИАБЕТИКА” – ОБЩ. МЕЗДРА
ГР. МЕЗДРА; УЛ. ”ИВАН ВАЗОВ” №2; СТАЯ 108
ТЕЛ./ФАКС:  0910 / 9 3358;  0893624142;  0886500141; е-майл: diabetikamz@abv.bg
———————————————————————————————————————————-
НОЕМВРИ  -  МЕСЕЦА  НА  БОРБА  С  ДИАБЕТА

Световният ден на диабета е въведена от Международната диабетна федерация (IDF) и Световната здравна организация (СЗО) през 1991 г., в отговор на загриженост във връзка с ескалацията на заболеваемост от диабет в целия свят. Оттогава, събитието е нараснал популярност всяка година.
Организацията на обединените нации и Световния ден на Диабета.
Световният ден на диабета вече е официален Световнен ден на Организацията на обединените нации. На 20 декември 2006 г. Общото събрание на ООН прие своя резолюция 61/225, която определя  14 ноември като Световен ден на диабета, като официално началото  на неговото официално честване става през 2007 г. Тази историческа резолюция също така признава  диабетът  като "хронично, изтощително и скъпо заболяване, свързано с големи усложнения, което представлява сериозни рискове за семейства, държави и на целия свят."
В България, през 2008 г. Народното Събрание прие Декларация на Народното събрание на Република България по повод 14 ноември – Световен ден за борба с диабета, в подкрепа на действията за ограничаване и контрол на захарния диабет в Република България.
Световният ден на диабета се провежда всяка година на 14 ноември. Той е признат официално през 2006 г. от Организацията на обединените нации за Световен ден на ДИАБЕТА.
Преди откриването на инсулина ЗД е бил заболяване с много лоша прогноза – със Средна продължителност на живота 11 месеца след диагнозата.
Датата е избрана, тъй като дата на рождения ден на Фредерик Бантинг, който заедно с Чарлс Бест е работил за откриване ролята на инсулина при лечение на ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ. След това, медицината прави гигантски крачки напред.
Днес очакваната продължителност на живота на хората с диабет е като тази на хората без диабет. Борбата с диабета може да бъде спечелена, АКО хората и обществото знаят повече.
(Сър Фредерик Грант Бантинг (14 ноември 1891-21 февруари1941), канадски хирург и физиолог, открил инсулина (27 юли 1921 г.), носител на Нобелова награда за медицина за 1923 г.. През януари 1922 г. Канада д-р Фредерик Бантинг инжектира за първи път инсулин на умиращ от диабет юноша – 14-годишния Леонард Томсън, и спасява живота му) 

  1. Какво е захарният диабет: Диабетът е хронично заболяване, което възниква, когато панкреасът не произвежда достатъчно инсулин, или когато тялото не може ефективно да използва инсулина, който произвежда. Инсулинът е хормон, произвеждан от панкреаса, който позволява на клетките да се вземат в глюкозата от кръвта и да я използват за енергия. Неизпълнение да произвежда инсулин, или на инсулин, за да действа правилно, или и двете, води до повдигнати глюкоза (захар) в кръвта (хипергликемия). Това е свързано с дълготрайно увреждане на тялото и провала на различни органи и тъкани.

Диабет: глобалната тежест / от диабет атлас, 5-то издание на IDF 2011.
о    366 милиона души имат диабет през 2011 г. до 2030 г. това ще се увеличат 552 млн.
о    Броят на хората с диабет тип 2 се увеличава във всяка страна
о    80% от хората с диабет живеят в страни с ниски и средни доходи
о    Най-голям брой на хората с диабет са на възраст между 40-59 години
о    183 милиона души (50%) с диабет се диагностицират
о    Диабетът причинява 4,6 милиона смъртни случаи през 2011 г.
о    Диабет, причинени най-малко USD 465 милиарда долара в разходите за здравеопазване през 2011 г., 11% от общите разходи за здравеопазване при възрастни (20-79 години)
о    78 000 деца развиват диабет тип 1 всяка година

  1. Какво се прави на национално ниво за диабетно болните в България?

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ (БАД) е единствената НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВЕНА ПАЦИЕНТСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДИАБЕТНОБОЛНИТЕ в Република България.  Тя бе основана още през 1991 година от видни български ендокринолози, лекари и пациенти, под ръководството на проф. Н. Колебинов. Ние  се борим за подобряване на живота, лечението и профилактиката на  диабетиците от цялата страна. За целта изискваме от държавата да осигури необходимите условия за съвременно лечение и самоконтрол на диабета, както и системна  профилактика и лечение всички на диабетни усложнения! Наред с това защитаваме правата на диабетноболните и се стремим да решаваме поставените от тях проблеми, чрез компетентните държавни, общински и здравни институции. Ръководството на БАД работи в тясно сътрудничество с всички пациентски организации от Конфедерацията за ЗАЩИТА  на ЗДРАВЕТО,  с организациите от Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, с Българското дружество по ЕНДОКРИНОЛОГИЯ, с лекарската Българска Диабетна Асоциация, със Сдружението на ДИАБЕТНИТЕ  СЕСТРИ в България, както и с много други български и международни организации!

        Основни дейности на Българска асоциация „Диабет” са:       

  1. Защита на  конституционните права и постепенно увеличаване на социалните придобивки на хората с диабет  в България.
  2. Убеждаване на държавното ръководство в необходимостта (и големия здравен, социален и финансов ефект) от осигуряване на условия за ефективна профилактика, обучение на цялото българско население в здравословен начин на живот и хранене, както и периодичен скрининг на рисковите групи. Само така ще се ограничи диабетната пандемия в страната.
  3. Осигуряване на условия за ефективно, достъпно, своевременно и модерно лечение, наблюдение, обучение и контрол на диабета и всички диабетни усложнения.
  4. Засилване ролята на самоконтрола, обучението и активността на пациентите в лечебния процес и предпазването от усложненията. Използване на доброволчеството в тази насока.
  5. Ежегодни програми за диетично хранене, безплатно антивирусно ваксиниране и безплатно обучение на хората с диабет в България от квалифицирани медицински специалисти по различни теми за живота с диабет.
  6. Изготвяне, отпечатване и  разпространение на обучителна литература по различните теми на диабета – ръководства, брошури, листовки и др.
  1. Какво правим за ДИАБЕТИЦИТЕ от общ. Мездра?

 

            Дружество „Диабетика” общ. Мездра е прието за равноправен член на Българска асоциация „Диабет” през 2003 г. с председател Светла Алексиева като Дружество по заболяване към Общинска организация на Съюз на инвалидите в България.
От април 2011 г. е самостоятелна пациентска организация с председател Светла Алексиева.
Обгрижваме над 200 диабетици на територията на общината – включване в хранителни програми за социално слаби диабетици, ваксиниране с противогрипни ваксини, организираме обучителни семинари, предоставяме глюкомери (тест-ленти) на достъпни за всеки джоб цени и др.

            ПО ПОВОД 14 НОЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН ЗА БОРБА С ДИАБЕТА В ГОЛЕМИЯ САЛОН (ПАРТЕРА) НА СОЦИАЛНИЯ КОМПЛЕКС – ГР. МЕЗДРА  Дружество „Диабетика” – общ. Мездра организира  от 9 ч. до 12 ч. на 14 ноември т.г. БЕЗПЛАТНО измерване на стойностите на кръвната захар и аудиодиметрично измерване на слуха на гражданите от общ. Мездра

https://www.livechatalternative.com/