Обява за длъжността Главен Вътрешен Одитор при Община Мездра

Обява

Заповед

Допуснати кандидати

Заповед за прекратяване обявена процедура, публикувана на 18.01.2022 г.