____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Регламент за провеждане на VIII-ми Национален събор “ Де е българското”

Р Е Г Л А М Е Н Т
        за провеждане на  събор на читалищни фолклорни групи и изпълнители  “ Де е българското”
Място:  КОМПЛЕКС “ДЯДО ЙОЦО ГЛЕДА…” С. ОЧИН ДОЛ, ОБЩИНА    МЕЗДРА ,   ОБЛАСТ ВРАЦА .
Дата: 9 ЮНИ2013 г.                  
Съборът се организира от Община Мездра със съдействието на читалище
“ Просвета”-Мездра и Сдружение “ Искърско дефиле ”.
Целта на събора е да даде възможност за сценична изява на читалищни изпълнители,  представящи фолклорното богатство и уникалност на своя регион.
В събора  могат да участвуват:
- Певчески групи и индивидуални изпълнители
- Танцови групи и индивидуални изпълнители
- Инструментални групи и индивидуални изпълнители
         Изпълненията на групите – до 10 мин., а на индивидуалните изпълнители – до 6 мин.
За всеки участник се попълва отделна заявка. Всяко читалище може да участвува с  до двама участника в жанр. Желателно е заявките да бъдат придружени с кратка анотация за изпълнителите и рекламни материали.
Разходите за път и храна са за сметка на участниците.
На участниците в събора ще бъдат връчени грамоти.
На събора могат да вземат участие и разкрият сергии  и майстори на художествените занаяти.
Община Мездра си запазва правата за заснемане и звукозапис.
Дата за подаване на заявките  –  20 МАЙ  2013 г.  на адрес:

гр. Мездра  3100
обл.  Враца
ул. “ Хр. Ботев” № 27
Общинска администрация
Петко Котларски

         До 30 май на участниците ще бъде изпратена програма на събора.

         За контакти :
Община Мездра
Петко Котларски – гл. експерт
Тел: 0910 9 20 16 GSM  0887 514 481  E-mail : petko_kotlarski@abv.bg
Валентин Вълчев – Директор на Дирекция “  Хуманитарни дейности”
Тел:  0910 9 25 36  GSM  0889 510 428 

Свали заявка за участие

https://www.livechatalternative.com/