____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра обявява провеждането на ОСМИ СИМПОЗИУМ ПО СКУЛПТУРА „Мездра 2022”

Статут на Симпозиум по скулптура „Мездра 2022“:

1. Симпозиумът по скулптура „Мездра 2022” се организира от Община Мездра, със съдействието на фирмите „Хемус-М” АД и „Йотов Стоун” ЕАД – гр. Мездра. 

2. На скулпторите ще бъде осигурен материал (един или няколко блока общо) до 2 куб. м. Материалът ще бъде обрязан, съобразно посочените размери в проекта на всеки участник. Допуска се използването и на други материали, донесени от авторите. 

3. В срок до 21 април 2022 г. кандидатите за участие в симпозиума трябва да представят на организаторите заявка (Приложение 1) автобиография, проект и скица с размерите на необходимия камък. Проектите трябва да са съобразени със средата, в която ще се монтират скулптурите, за това към регламента на симпозиума има приложени снимки на площите, на които предстои разполагането на новите скулптури (Приложение 2). 

4. Организаторите ще излъчат жури, което ще разгледа постъпилите проекти и ще определи 5 (пет) от тях за реализация. Одобрените проекти не могат да бъдат изменяни. Авторите на определените за изпълнение в материал проекти ще бъдат уведомени своевременно. 

5. Скулптурите ще работят на открито. 

6. Всеки участник трябва да носи свои собствени инструменти и машини за работа. Организаторите осигуряват електрическо захранване и кран. 

7. Творбите остават собственост на гр. Мездра. Всеки участник ще получи хонорар от 1500 лв. и Диплом за участие. 

8. Скулпторите ще работят в периода от 6 юни до 20 юни 2022 г. от 8:00 до 20:00 ч. Първият ден на симпозиума е за настаняване на участниците, а последният е изложбен – за представяне на творците и произведенията им пред обществеността и медиите. 

9. Организаторите осигуряват на участниците в симпозиума храна, нощувка и заплащат пътните им разходи на територията на Република България. Всички останали разходи се поемат от участниците. 

10. Всеки участник в симпозиума трябва да има собствена здравна осигуровка и застраховка. 

11.  Кандидатстването става до 21 април 2022 г. с попълнена заявка по образец, придружена от автобиография, проект и скица с размерите на необходимия камък. 

Попълнени заявки за участие в симпозиума и придружаващите ги документи се приемат на адрес:

Мездра 3100

област Враца

ул. „Христо Ботев” №27

Община Мездра

ет. 3, стая 303, Отдел „Култура, спорт, туризъм”

Петко Котларски

(за Симпозиума по скулптура „Мездра 2022“)

За контакти: тел. 0887 514481 – Петко Котларски , e-mail: simpozium_mezdra@abv.bg

 

Сиппозиум по скл. 2022 – Приложение 1 – ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В ОСМИ СИМПОЗИУМ ПО СКУЛПТУРА „Мездра 2022”

Сиппозиум по скл. 2022 – Приложение 2 – Визуализация на градска среда с възможните разположения на готовите творби


https://www.livechatalternative.com/