Обява по процедура за подбор на персонал за социалните услуги ,,Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ и ,,Център за обществена подкрепа“

Обява

Заявление

Декларация

Декларация лични данни

Автобиография