____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра в качеството си на бенефициент по Проект BG05SFPR002-2.002-0143-C01 „Укрепване на общинския капацитет в община Мездра", Процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет", финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, стартира прием на документи за подбор на персонал

Обява

Заявление Пр. 1

Декларация Пр.3

Декларация Пр.4

Автобиография Пр.2

https://www.livechatalternative.com/