____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява

О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

      Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на  мери и  пасища  - публична общинска собственост  за индивидуално ползване на територията

на с. Г.Кремена , Община Мездра . Търгът ще  се проведе на  28 .05 . 2013г. от10.30 часа в  Община Мездра ,стая № 201 . Втора дата – 04.06. 2013 г. в същия час и място.   При свободни площи и явяване на кандидати след обявените дати , търг ще  се проведе във вторника , последващ получаване на заявлението,  в същия час и  при същите условия. За допълнителна информация  -   стая № 109 на общината ,     тел.  9-21-16, вътр.156

 КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА 

 / Ив. Аспарухов /

https://www.livechatalternative.com/