____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение за одобрен ПУП-ПЗ за ПИ 22126.645.50 и ПИ 22126.645.42 в землището на с. Долна Кремена

Община Мездра, съобщава, че със Заповед №435/12.06.2023 г. е одобрен ПУП-ПЗ за ПИ  22126.645.50 и ПИ 22126.645.42 в землището на с. Долна Кремена за строителството на ФЕЦ.

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ ПУП-ПЗ е публикуван на страницата на Община Мездра.

Заповед 435-2023

Записка ПУП-ПЗ

ПУП-ПЗ

Заповед 467-2023

https://www.livechatalternative.com/