____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 61, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс /АПК/

Съобщение

Протокол

https://www.livechatalternative.com/