____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение по чл.127, ал.6 от ЗУТ за одобрено ЧИОУПО-Мездра за отразяване на концесионна площ в землището на с. Горна Кремена

Обявление по чл.127, ал.6  от ЗУТ

Решение 665

Записка

ЧИОУП

Решение №665 е публикувано в ДВ бр. 60 от 14 юли 2023 год.

https://www.livechatalternative.com/