____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ за одобрен ПУП-ПЗ за промяна предназначението на поземлени имоти в обхвата на находище “Големия връх

Заповед 875 от 08.12.2022г

Записка ПУП-ПЗ

ПУП-ПЗ

Констативен протокол

https://www.livechatalternative.com/