Община Мездра организира заключителната пресконференция за отчитане на резултатите от изпълнените дейностите по проект „Пилотно въвеждане на демонстрационно училищно компостиране в гр. Мездра“

 
П О К А Н А

 
 
       Уважаеми дами и господа,
 
  Община Мездра организира заключителната пресконференция за отчитане на резултатите от изпълнените дейностите по проект „Пилотно въвеждане на демонстрационно училищно компостиране в гр. Мездра“, финансиран по АДБФП № BG16M1OP002-2.009-0046-C01/11.02.2022 г. по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от ЕФРР по процедура чрез подбор BG16М1ДЗ002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ .

    На пресконференцията, която ще се проведе на 10 август 2023 г. от 10,00 часа в зала на Община Мездра са поканени да присъстват представители на учебните заведения на територията на община Мездра, представители на Общинската администрация, представители на читалищата, медии и всички заинтересовани лица.
 
 
 
 
С уважение,
Екип на Община Мездра