ЦИК назначи Общинската избирателна комисия в община Мездра

  С Решение № 2026-МИ от 25.08.2023 г. Централната избирателна комисия (ЦИК) назначи Общинска избирателна комисия (ОИК) в община Мездра за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

   В решението се посочва, че в ЦИК е постъпило писмо с вх. №МИ-06-260\116 от 24 август 2023 г. от кмета на община Мездра, с предложение за състав на ОИК – Мездра. Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7, във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81, във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс (ИК) и Решение №1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК.

   Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 от ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции съгласно Решение №1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава на ОИК – Мездра.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от ИК Централната избирателна комисия назначава Общинска избирателна комисия в община Мездра в състав от 11 членове, както следва:

председател Пенка Петрова,
заместник-председателиКамелия Татарска, Красимир Истатков, Марин Маринов и Цветелин Маринов,
секретарЙонка Йотова,
членове Елена Прокопиева, Христина Петкова, Таня Таушанова, Татяна Маринова и Росица Сергеева.

   ОИК – Мездра встъпва в правомощията си на 9 септември 2023 г. На назначените членове на ОИК ще бъдат издадени удостоверения.
 
   Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването му.