____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Публикуване на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ одобрен ПУП – ПП за „Подземна кабелна линия за присъединяване на Фотоволтаична електроцентрала в ПИ 16256.34.264 в землището на с. Горна Кремена

ОБЯВЛЕНИЕ

Решение 627

Записка

ПУП-ПП

Решението е публикувано в ДВ бр.74 от 29 август 2023 г.

https://www.livechatalternative.com/