____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 894/16.11.2023 год. е одобрено ЧИПУП - ПР в обхват УПИ XIV, УПИ XV и УПИ XVI, в кв. 27 по ПУП - ПР на с. Боденец.

 

Община Мездра на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 894/16.11.2023 год. е одобрено ЧИПУП – ПР в обхват УПИ XIV, УПИ XV и УПИ XVI, в кв. 27 по ПУП – ПР на с. Боденец.

Заповед №894/16.11.2023

Записка

ЧИПУП-ПР

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в 14-дневен срок от съобщаването и, пред Административния съд – Враца, съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.

https://www.livechatalternative.com/