____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Мездра отчете дейността си през 2023 г.

   Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Мездра прие отчета за своята дейност през 2023 г.

   От отчета, изготвен от секретаря на комисията Силвия Петкова, става ясно, че през миналата година са образувани и разгледани 8 възпитателни дела за противообществени прояви, извършени от 10 малолетни или непълнолетни, три от които са момичета. Три от делата са за унищожаване или повреждане на имущество, две за кражби, едно за нанасяне на лека телесна повреда, едно за управление на МПС без притежание на шофьорска книжка и едно е прекратено.
 

 
   За сравнение: през 2022 г. са образувани и разгледани 7 възпитателни дела с 9 правонарушители, през 2021 г. – също 9 възпитателни дела, но с 11 правонарушители, през 2020 г. – 9 възпитателни дела с 12 правонарушители. През 2019 г. броят на възпитателните дела е 17 с 21 правонарушители, а през 2018 г. – 26 с 39 правонарушители.

   През отчетния период са консултирани 8 деца с асоциално поведение, 4 от които малолетни и 4 непълнолетни. Спрямо 2022 г., консултираните деца са 23 по-малко, а в сравнение с 2021 г. – с 59 по-малко. Проведени са 21 индивидуални или семейни консултации.

    През 2023 г. са реализирани 15 превантивни програми, в които са обхванати общо 2 169 участници – 1 626 малолетни, 535 непълнолетни и 8 родители, на следните теми:

• „Интернет – риск или разум“,
• „Безопасно поведение на децата у дома и на улицата като участници в пътното движение“,
• „Лятно детско обучение“,
• Великденска инициатива „Създай, а не руши!“,
• „Антиагресия“,
• Ден на розовата фланелка – „Спрете агресията!“,
• „Наркотиците – животът е кратък, ти решаваш как да го живееш“,
• „Цигари, алкохол и наркотици – ненужни зависимости“,
• „Трафик на хора… съвременна форма на робство“,
• „Превенция на противообществените прояви, жп опасности и ЗБППМН“,
• „Последици от престъпленията при непълнолетните лица, жп опасности и ЗБППМН“,
• „СПИН и болести, предавани по полов път“,
• Общински ученически конкурс, посветен на 110-ата годишнина от рождението на детския писател Асен Босев на тема „Добродетелите – мечти, идеали или реалност в XXI век“,
• „Спорт срещу наркотиците“ – XXI Републикански шосеен пробег „3 март“,
• Градско индивидуално първенство по шахмат за ученици.

   Проведени са 5 анкетни проучвания с участието на общо 433 деца – 192 малолетни и 241 непълнолетни.

   Отчетът за дейността на МКБППМН през 2023 г. предстои да бъде разгледан от Общински съвет – Мездра.
 
 
https://www.livechatalternative.com/