____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Кметът на община Мездра беше избран за член на Регионалния съвет за развитие на Северозападния район за планиране

   Кметът на община Мездра Иван Аспарухов беше избран за член на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северозападния район за планиране (СЗРП) за мандат 2023-2027 г. Това стана на регионален форум за избор на представители на общините от СЗРП в РСР, организиран от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
 
 
   Другият представител на общините от област Враца в Регионалния съвет за развитие на Северозападния район за планиране през настоящия управленски мандат ще бъде кметът на община Враца Калин Каменов, а заместници на Каменов и Аспарухов – кметът на община Козлодуй Маринела Николова и кметът на община Бяла Слатина Иво Цветков.

    Останалите представители на общини от СЗРП в РСР са:

• от област Видин – представители: д-р Цветан Ценков – кмет на община Видин и Александър Александров – кмет на община Ружинци, заместници: д-р Владимир Владимиров – кмет на община Кула и Боян Минков – кмет на община Белоградчик;

• от област Ловеч – представители: Донка Михайлова – кмет на община Троян и инж. Тихомир Кукенски – кмет на община Априлци, заместници: д-р Мадлена Бояджиева – кмет на община Тетевен и д-р Красимир Джонев – кмет на община Летница,

• от област Монтана – представители: Златко Живков – кмет на община Монтана и Пламен Петков – кмет на община Чипровци, заместници: Нина Петкова – кмет на община Георги Дамяново и Радослав Найденов – кмет на община Берковица.

    Общините от област Плевен имат право на трима представители в РСР, но тъй като до момента не е издадена заповед за определяне на поименен състав на Областния съвет за развитие на област Плевен, те ще определят своите членове в РСР по-късно.

   Регионалният съвет за развитие има ключова роля в цялостния процес на планиране, управление, координация и изпълнение на Регионалния план за развитие на Северозападния район за планиране за периода 2021-2027 г., както и в процесите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

 
Снимки: Национално сдружение на общините в Република България
 
https://www.livechatalternative.com/