Два войнишки паметници в община Мездра ще бъдат ремонтирани със средства от държавата

      Два военни (войнишки) паметници в община Мездра ще бъдат ремонтирани през тази година със средства от държавния бюджет за 2023 г. Това са войнишките паметници в селата Царевец и Типченица.

   След подадени от Община Мездра предложения за финансиране с приложени към тях количествено-стойностни сметки, с Постановление №298/13.12.2023 г. Министерският съвет одобри допълнителен трансфер по бюджета на общината за м. г. в размер на близо 6 700 лв. за финансово подпомагане опазването и поддържането на двата военни паметници. 4 722 лв. от предоставените целеви средства са предназначени за почистване и възстановяване на паметника в с. Царевец, а останалите 1 976 лв. – за почистване и възстановяване на този в с. Типченица.

     Одобрените за изпълнение ремонтни дейности по паметника в с. Царевец включват почистване на монумента и на скулптурната фигура на българския войник, както и възстановяване и бронзиране на буквите от имената на загиналите от селото във войните за национално освобождение и обединение, а на този в с. Типченица – почистване и импрегниране на паметника, а така също – възстановяване и бронзиране на буквите от имената на загиналите от планинското селище.

    Войнишкият паметник в с. Царевец (до 1936 г. – Влашко село) се намира на площада в центъра на селото. Въздигнат е през периода 1939-1940 г. по проект на врачанския архитект Петър Дограмаджиев (1891-1952 г.). Войнишката фигура е дело на известния варненски скулптор Кирил Шиваров (1887-1938 г.), който е автор на статуите на братята Евлоги и Христо Георгиеви пред Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и на лъвската фигура на Паметника на свободата на връх Шипка. Изработен е от местните майстори-каменоделци Миле Георгиев (дядо Мильо) и Йордан Костов. Върху 6-метровия монумент са изписания имената на 47 царевчани, загинали в Балканските войни 1912-1913 г. и в Първата световна война 1915-1918 г., както и на 3-ма царевчани, загинали в заключителната фаза на Втората световна война 1944-1945 г.
 

 
    Войнишкият паметник в с. Типченица е изграден през 1920 г. Той е с пирамидална форма и височина 2,50 м. Изработен е от бял врачански камък от неизвестен майстор-каменоделец. Върху него са изписани имената на 46-а типчени, загинали в двете балкански войни 1912-1913 г. и в Първата световна война 1915-1918 г. Впоследствие са добавени имената на двама души, загинали в т. нар. Отечествена война 1944-1945 г. Първоначално паметникът се е намирал в двора на местната църква „Св. Димитър“, а през 2006 г. е преместен в центъра на селото.