Община Мездра удължава до края на годината кампанията за безвъзмездно предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, стари дрехи и непотребни текстилни изделия от домакинствата

    Поради повишения интерес от страна на гражданите към безвъзмездното предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) – телевизори, готварски и микровълнови печки, перални, бойлери, кафемашини, ютии и др., както и на стари дрехи и непотребни текстилни изделия, Община Мездра уведомява жителите на общината, че капанията за предаването им се удължава до края на 2024 г.

     Ненужните електроуреди, стари дрехи и текстилни изделия се съхраняват на временна площадка в Професионална гимназия „Васил Левски“ (гр. Мездра, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ №2). Преди транспортиране на отпадъците е необходимо да се обадите на тел. 0878 799 173 – Общинско предприятие „Чистота“ или на тел. 0885 685 986 – отдел „Опазване на околната среда“ в Община Мездра за уточняване на вида на отпадъка и неговото количество. Старите дрехи и текстилни отпадъци трябва да бъдат опаковани в чували.

    За жителите на общината, които нямат възможност да предадат непотребните си електроуреди и текстилни изделия на посочения адрес, ОбП „Чистота“ организира безплатно извозване от домовете след предварително обаждане на горепосочените телефони.

    Събраните ИУЕЕО и текстилни изделия ще бъдат предадени на организации и фирми за последващо оползотворяване.

    Нека бъдем отговорни и да допринесем за опазването на околната среда!