____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

15 кметства, училища и детски градини от община Мездра кандидатстват с проекти в Националната кампания „Чиста околна среда – 2024 г.“

   Осен кметства, четири училища и три детски градини от община Мездра подадоха проектни предложения в ежегодния конкурс „Обичам природата – и аз участвам“, който се финансира от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда – 2024 г.“ на Министерство на околната среда и водите.

   Допустими бенефициенти в конкурса са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини, Центрове за подкрепа на личностно развитие (ЦПЛР)/ Обединени детски комплекси (ОДК).

   Кметство Горна Кремена кандидатства с проект „Обособяване на кът за игра и отдих на най-малките жители на село Горна Кремена“ (14 313,60 лв.), Кметство Зверино – „Фитнес на открито“ (15 000 лв.), Кметство Крапец – „Зелено волейболно игрище“ (7 214 лв.), Кметство Лик – „Изграждане на иновативен екологичен център в с. Лик за придобиване знания за природата, развлечения, игри и задълбочаване на връзката родители – деца – природа. (14 988 лв.), Кметство Оселна – „Почистване, озеленяване и създаване на зона за отдих, развлечения и детски кът“ (14 102,70 лв.), Кметство Очиндол – „Изграждане на футболно игрище в с. Очиндол“ (15 000 лв.), Кметство Ребърково – „Кът за спорт и детски игри в с. Ребърково“ (15 000 лв.), Кметство Типченица – „Култура в хармония с природата – изграждане на зрителски трибуни със 100 места към спортна площадка и озеленяване на прилежащите части“ (14 996,70 лв.).

   СУ „Иван Вазов“ – гр. Мездра е подало проекта „Екопарк „Вазов и ние“ (7 500 лв.), СУ „Св. Климент Охридски“ – с. Зверино – „Класна стая за обучение на открито“ (7 500 лв.), ОУ „Христо Ботев“ – гр. Мездра – „Природата – наш общ дом“ (7 376 лв.), а ПГ „Алеко Константинов“ – гр. Мездра – „Ние учим, творим и спортуваме сред природата“ (7 499,20 лв.).

   Останалите три проектни предложения са на детски градини от гр. Мездра: ДГ „Детелина“ – „Обичам природата – и аз участвам (7 500 лв.), ДГ „Роза“ – „Екозанималня на открито“ (7 500 лв.) и ДГ „Слънчице“ – „Обичам природата – и аз участвам“ (7 480 лв.).

    Подадените 15 проектни предложения са на обща стойност 162 970 лв. Миналата година кандидатстваха 13 допустими бенефициенти от общината с проекти на обща стойност 138 055 лв. От тях бяха одобрени за финансиране и реализирани само два проекта: на Кметство Царевец за изграждане на наследствена екопътека „Скалните рисунки“ до природната забележителност „Говедарника“ и на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Мездра за изграждане на екозанималня на открито.

   Резултатите от извършеното класиране на подадените проектни предложения ще бъдат обявени в срок до 15 април 2024 г. на интернет страницата на ПУДООС: www.pudoos.bg, в раздела на кампанията „Чиста околна среда“ с мото „Обичам природата – и аз участвам“.

    Крайният срок за изпълнение на дейностите по одобрените проекти е: за училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК – до края на м. октомври 2024 г., а за общини и кметства – до края на м. ноември 2024 г.
https://www.livechatalternative.com/