____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Днес в 11:00 часа ще бъде тествана Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия, аварии и въздушна опасност

 
    В изпълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, на 1 април 2024 г. (понеделник) от 11:00 часа ще бъде извършен тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия, аварии и въздушна опасност.

   Тестът включва задействане на сиренната система чрез излъчване на националните сигнали за тревога и край на тревогата, които ще бъдат съпътствани с гласова информация.

   Тестът се извършва с цел проверка на техническото състояние на Националната система за ранно предупреждение и за обучение на населението.

    Проверки на техническата изправност на системата се извършват два пъти годишно – през месеците април и октомври.
https://www.livechatalternative.com/