Община Мездра подписа Договор за финансиране на Проект по Фонд „Социална закрила“

               Община Мездра сключи Договор за съвместна дейност РД-04- 74/21.05.2024 г. с Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) за реализиране на проект „Закупуване на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж – град Мездра“ по  Целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж“ към Министерството на труда и социалната политика.

               Общият бюджет, необходим за реализиране на проекта, е на стойност 50 000,00 лв. с вкл. ДДС.

               Домашен социален патронаж – Мездра осигурява помощ и подкрепа, насочена към организиране на ежедневния живот на възрастните хора и лицата със специфични потребности, с оглед запазването им по-дълго време в тяхната обичайна домашна среда, както и ограничаване на социалната изолация и предотвратяване настаняването им в институция.

               Чрез закупуването на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна до потребителите ще се осигури навременно доставяне на топла, здравословна и питателна храна за потребителите на Домашен социален патронаж и потребителите на проект „Топъл обяд в община Мездра“.

               Потребителите получаващи обслужване от Домашен социален патронаж –  Мездра  са 215 лица, а по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 са  160 лица.

               Със закупуването на новият автомобил ще бъдат изпълнени изискванията на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и РЗИ за осигуряване на специализирана техника за доставка на храни.

               Изпълнението на проекта ще приключи до 09.12.2024 година