Новоизбраният кмет на Крета и новоизбран общински съветник в Общински съвет – Мездра положиха клетва

   Новоизбраният на частичните местни избори на 23 юни 2024 г. кмет на кметство Крета Васил Дацев и новоизбраният общински съветник в Общински съвет (ОбС) – Мездра Йорданка Владимирова, която наскоро беше обявена за избрана за общински съветник от листата на Коалиция „БСП за България“ след предсрочното прекратяване на пълномощията на общинския съветник Генади Събков поради избирането му за народен представител в 50-ото Народно събрание, положиха клетва. Това стана на редовното месечно заседание на местния парламент.

   ОбС освободи Генади Събков като член на Постоянните комисии „Финанси, бюджет, стопански дейности и общинска собственост“, „Устройство на територията, опазване на околната среда, инфраструктура и европейска интеграция“ и „Образование, култура, наука“ и избра на негово място Йорданка Владимирова.

   По предложение на кмета на общината Иван Аспарухов ОбС даде съгласие да се предостави безвъзмездно право на собственост върху имот – частна държавна собственост: Поземлен имот с площ от 724 кв. м и сграда на два етажа с площ от 140 кв. м на ул. „Христо Ботев“ в гр. Мездра (бивша транспортна болница) в полза на Община Мездра и упълномощи кмета на общината да издаде заповед и да сключи договор за прехвърляне безвъзмездно право на собственост на държавата по реда и условията на Глава IV от Закона за общинската собственост.