Покана за заключителното събитие по повод приключването на проект „Историята, културата и природата – туристическите атракции на община Мездра”

       Община Мездра има удоволствието да Ви покани на заключителното събитие по повод приключването на проект „Историята, културата и природата – туристическите атракции на община Мездра”, финансиран по Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа на развитието на природни, културни и исторически атракции”, Бюджетна линия: BG161PO001/3.1-03/2010, Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013

       Събитието ще се състои на 1 юли 2013 г.
       Програмата му включва:
1.Пресконференция от 10,30 ч. до 11,30 ч. в Заседателната зала на Община Мездра
2.Официално откриване  на обекта от 12,00 ч. в Археологически комплекс «Калето» гр.Мездра
3.Спектакъл «Легенди от миналото» от 21.00 ч. в Археологически комплекс «Калето»гр.Мездра

        За нас ще бъде чест да присъствате на  откриването на този важен за община Мездра обект.

 

С уважение,
ИВАН АСПАРУХОВ
Кмет на Община Мездра