__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Покана за публично обсъждане на намерения за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Мездра

1

2