Покана за публично обсъждане на намерения за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Мездра

1

2