__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Констативен акт № 6 от 22.04.2013

SKMBT_22313071807190_0001

SKMBT_22313071807190_0002

SKMBT_22313071807190_0003

SKMBT_22313071807190_0004

SKMBT_22313071807190_0005