С Ъ О Б Щ Е Н И Е за есенно почистване в град Мездра

Уведомяваме Ви , че от 08.10.2013 год. до 08.11.2013 год. се организира есенно почистване в град Мездра.
Съгласно чл.24 от Наредба №1 на Общински съвет – Мездра задължение на собствениците на имоти и живеещите в сгради в режим на етажна собственост е поддържането в приветлив и естетичен вид на имотите и прилежащите към тях територии /включително тротоарните платна/. Събраните отпадъци могат да се поставят на временни площадки за събиране на отпадъци от почистване на градини и имоти на граждани, намиращи се на:

Ул. Цанко Церковски / ул. Искър
Ул. Патриарх Евтимий / от двете страни на базата на ОбП “Чистота” и до гробищния парк/
Ул. Витоша/ ул. Георги Кирков
Ул. Георги Кирков / ул. Захари Стоянов
Ул. Христо Ботев / срещу бензиностанция ”Косаня”/
Ул. Стефан Караджа/ ул. Сливница
Ул. Динко Петров /спортна площадка/
Ул. Христо Смирненски/ ул.Любен Каравелов
Ул. Дружба / зад Младежкия дом/
Ул. Л.Каравелов /Боденска рампа/
Ул.Оборище / ул.Добруджа

През целият период ще се извозват и събрани отпадъци от граждани по предварителна заявка в Общинско предприятие “Чистота” или на тел. 0910/93375.
При необходимост контейнерите за битови отпадъци ще се обслужват и допълнително извън утвърдения график.

Общинска екологична инспекция