____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Регламент за провеждане на събор на читалищни фолклорни групи и изпълнители “ Де е българското”

Р Е Г Л А М Е Н Т

за провеждане на  събор на читалищни фолклорни групи и изпълнители  “ Де е българското”

Място:  КОМПЛЕКС “ДЯДО ЙОЦО ГЛЕДА…” С. ОЧИН ДОЛ, ОБЩИНА    МЕЗДРА ,   ОБЛАСТ ВРАЦА .

Дата:18 май2014г.  

                 Съборът се организира от Община Мездра със съдействието на читалище “ Просвета”-Мездра и Сдружение “ Искърско дефиле ”.

Целта на събора е да даде възможност за сценична изява на читалищни изпълнители,  представящи фолклорното богатство и уникалност на своя регион.

В събора  могат да участвуват: – Певчески групи и индивидуални изпълнители - Танцови групи и индивидуални изпълнители - Инструментални групи и индивидуални изпълнители          Изпълненията на групите – до 10 мин., а на индивидуалните изпълнители – до 6 мин.

За всеки участник се попълва отделна заявка. Всяко читалище може да участвува с  до двама участника в жанр. Желателно е заявките да бъдат придружени с кратка анотация за изпълнителите и рекламни материали.

Разходите за път и храна са за сметка на участниците.

На участниците в събора ще бъдат връчени грамоти.

На събора могат да вземат участие и разкрият сергии  и майстори на художествените занаяти. Община Мездра си запазва правата за заснемане и звукозапис.

Дата за подаване на заявките  –  01 МАЙ  2014 г.  на адрес:

гр. Мездра  3100

обл.  Враца

ул. “ Хр. Ботев” № 27

Общинска администрация – Петко Котларски

До 12 май 2014 г. на участниците ще бъде изпратена програма на събора.

 

За контакти :

Община Мездра

Петко Котларски – гл. експерт”Култура”

Тел: 0910 9 20 16

GSM  0887 514 481 

E-mail : petko_kotlarski@abv.bg

Валентин Вълчев – Директор на Дирекция “  Хуманитарни дейности”

Тел:  0910 9 25 36  

GSM  0889 510 428 


Свали Заявка за участие

https://www.livechatalternative.com/