Покана за публично обсъждане на намерения за поемане на дългосрочен общински дълг

obiava1

obiava2