Покана за публично обсъждане на Проект на Общински план за развитие за периода 2014-2020 г.

plan