____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ „Дядо Йоцо гледа”

Община Мездра, Туристически комплекс „Дядо Йоцо гледа” и Съюзът на българските писатели обявяват анонимен конкурс за разказ. Текстовете, съобразени с изискванията на конкурса да се изпращат до 20 май 2014 г. на адрес: гр.Мездра – 3100, област Враца, Общината, стая 211, „За конкурса”.

 

Регламент: Право на участие има всеки български гражданин, без ограничение за възрастта, чиито текст отговаря на условието за анонимност  /неподписан ръкопис на разказ в 3 екземпляра, с приложено запечатано малко пликче, съдържащо данните на автора, поставени в голям пощенски плик, върху който също не са отбелязани имената на автора/. Разказът да бъде на тема „Любовта към България и преклонението пред нейните красоти”. Всеки автор има право да участва с един разказ /формат – до 5 страници А4, шрифт Таймс Ню роман, размер на шрифта 12, междуредова разрядка 1.5, двустранно подравнен/. Текстове, несъобразени с темата или с жанровите и технически изисквания отпадат от класиране.

 

Отчитането на конкурса ще се проведе на 28 юни 2014 г. Ще бъдат връчени следните награди: I награда – 800 лв.; II награда – 600 лв.; III награда – 400лв.; две поощрения по 300 лв.;

https://www.livechatalternative.com/