__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение относно Студентска бригада 2014

         Всички записали се студенти за участие в бригадата да се явят на 02.07.2014 г. /сряда/ от 10.00 часа в Заседателната зала на 4 етаж на Общинска администрация за разпределение по обекти.