____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

На вниманието на гражданите, бизнеса и институциите в гр. Мездра

Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме Ви че стартира набирането на проектни предложения за развитието на града , които да бъдат включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Мездра и които ще бъдат финансирани през програмен период  2014-2020 по линия на Оперативна програма „Региони в растеж” и други програми и фондове на Европейския съюз.

Проектните предложения за развитие на социалната, здравната, образователната, спортната и културната инфраструктура, на административните и жилищните сгради, на градската среда, на уличните артерии и подземната инфраструктура и на бизнес инфраструктурата, заинтересуваните могат да представят до 20.08.2014 година на сайта на ИПГВР – www.ipgvr-mezdra.com или през банера на Интегрирания план находящ се на официалната страница на Община Мездра.

Очакваме Вашите проектни предложения!

https://www.livechatalternative.com/