Профил на купувача \ Вътрешни правила


Вътрешни правила за поддържане на профил на купувача в Община Мездра

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА ЗА ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗИРАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВЪЗЛАГАНЕТО И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА МЕЗДРА