ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
ОТ ОБЩИНА МЕЗДРА

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с разработване на Общинска програма за управление на отпадъците за периода 2016-2020 г., Общинска администрация Мездра и „Институт за управление на програми и проекти” ЕООД провеждат анкетно проучване за мнението на гражданите, заинтересованите страни и бизнеса по въпросите, свързани с опазването на околната среда и управлението на отпадъците на територията на общината.
Целта на проучването е да се информира обществеността за разработването на тази стратегическа програма, да се вземат предвид и отразят изразените мнения и препоръки.
Анкетната карта е анонимна и може да бъде намерена на официалната интернет страница на Община Мездра – www.mezdra.bg, и в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общината.
Анкетните карти могат да се подават в срок до 23.12.2015 г.:

  • в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Мездра,
  • на електронен адрес: office@ippm-bg.org

Бъдете активни, Вашето мнение е важно за нас!

 

       Общинска екологична инспекция


Свали Анкетата