__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Отчет Бюджет 2010

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2010БЮДЖЕТ 2010

Начало


Общински приходи в %

Начало


Разходи по икономически елементи в %

Начало


Относителен дял на разходите по функции в %

Начало