____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

МБАЛ - Мездра

Многопрофилна болница за активно лечение – Мездра

 


"МБАЛ-Мездра"ЕООД е създадена през 1952 г., а настоящата сграда е построена през 1988 г. В момента разполага със 130 болнични легла, разпределени в 6 отделения: -детско отделение; -вътрешно отделение; -акушеро-гинекологично отделение; -отделение; -хирургично отделение; -неврологично отделение В структурата на лечебното заведение са включени: -клинична лаборатория; -микробиологична лаборатория; -отделение за образна диагностика с ехографски кабинет; -болнична аптека. В "МБАЛ-Мездра" ЕООД работят 24 лекари, 43 медицински сестри, 6 клинични лаборанта, 1 микробиолог, 2 рентгенови лаборанти и 2 рехабилитатори.

Адрес: Мездра, ул. Янко Сакъзов 33 

Телефон: 0910/92415 , 0910/92600 , 0910/92763 , 0910/92834 , 0910/92342 e-mail: mbalmz@abv.bg