Окончателни решения на ОИК-Мездра за II-ри тур на Избори'2011:

Решение за избор на кмет на община

Решение за избор на кмет на с. Брусен

Решение за избор на кмет на с. Горна Кремена

Решение за избор на кмет на с. Елисейна

Решение за избор на кмет на с. Зверино

Решение за избор на кмет на с. Игнатица

Решение за избор на кмет на с. Оселна


Окончателни решения на ОИК-Мездра за I-ви тур на Избори'2011:

Решение за избор на общински съвет

Решение за избор на кмет на община

Решение за избор на кмет на с. Боденец

Решение за избор на кмет на с. Брусен

Решение за избор на кмет на с. Д,Кремена

Решение за избор на кмет на с. Горна Кремена

Решение за избор на кмет на с. Елисейна

Решение за избор на кмет на с. Зверино

Решение за избор на кмет на с. Игнатица

Решение за избор на кмет на с. Моравица

Решение за избор на кмет на с. Лик

Решение за избор на кмет на с. Оселна

Решение за избор на кмет на с.Типченица